100% Romney Sheep-White-

100% Romney Sheep-White-

$20.00Price

Romney Sheep Yarn

150 yds

5 oz

3 Ply

WHITE